หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

จิต เบิกบาน กับ การเรียนรู้ Change agent ศรีสะเกษ

จิต เบิกบาน กับ การเรียนรู้.....
Change Agent I งอกนอกกะลา Sisaket model school I 
September 14-23,2015 at Lamplaimat Pattana school

 I เรียนรู้ด้วยตัวเอง I
- สังเกต 
      - แลกเปลี่ยน
             -  ใคร่ครวญ
                   - บันทึก

 I เรียนรู้ร่วมกัน I
Share and Learn / AAR
 - เห็นอะไร
    - รู้สึกอย่างไร /คิดอย่างไร
      - จะดีกว่านี้ถ้า.....
           - จะทำอย่างไรต่อ.....