หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

PLC / สร้างสนามพลังบวก

PLC = รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ~แลกเปลี่ยนเรียนรู้~ -♥-

Posted by Kru-Pu JA on 13 พฤศจิกายน 2015

คุณครูอาสา เรียนรู้ภาษาอังกฤษ


เรียนรู้ ใช้จริง สนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ใหญ่ใจดีคุณครูจาก Denmark โอกาสดีๆให้พี่ๆกล้าพูดคุยกับชาวต่างชาติ สนทนาง่ายๆ สนุกกับการเรียนรู้#งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
Posted by เสก เว็บทูไทย on 10 พฤศจิกายน 2015