หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

NNK Mini conference โรงเรียนบ้านน้ำพาง


NNK Mini conference 
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน


กิจกรรม workshop จิตศึกษา PBL การออกแบบภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม และ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ แอพพลิเคชั่น
" ชุมชนของการสร้างการเรียนรู้ สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 "
ปาฐกถาพิเศษ “ การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ”
โดย ดร. สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
 เวทีเสวนา “ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วย 3 นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ”
โดย นาย ณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน
รับสมัคร วันนี้ - 15 มี.ค. 2560


14-20 มกราคม 60 Change Agents และ พัฒนาครูใหม่

แรงบันดาลใจ คือแรงที่จะส่งเด็กแต่ละคนออกไปไกลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
14-20 มกราคม 60 Change Agents
โรงเรียนบ้านน้ำพาง จ.น่าน
16-20 มกราคม 60 พัฒนาครูใหม่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ

ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม

- ะ -
พี่ๆ ป.5 เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม "ตามล่า"
เชื่อมโยงสู่หลักภาษา
"คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่มีประวิสรรชนีย์"
สระ -ะ จะมาตอนไหน และหายตัวไปตอนไหน
เรียนรู้ร่วมกันโดยไม่ชี้นำคำตอบ
#ภาษาไทยนอกกะลา
#Active learning
#Active learner

จิตศึกษา อนุบาล 2 โดยครูอ้อ nnk

จิตศึกษา อนุบาล 2 โดยครูอ้อ nnk
เป้าหมาย : มีสมาธิ จดจ่อและเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ นักเรียน เข้าใจ รู้ค่าจำนวนไม่เกิน 10
ลงมือทำ - ดินน้ำมัน - รูปธรรม- กึ่งรูปธรรม -นามธรรม - รู้ค่าจำนวน
สิ่งใหม่ที่น่าสนใจ
กระบวนการตั้งคำถามของครู
ในขั้นกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
- พี่อิม ได้เลขอะไรคะ มีพี่ๆคนไหน ได้ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าของพี่อิม และพี่ๆ คนไหนได้จำนวน/ตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าคะ??
- พี่พี่ๆ คนไหน ได้ จำนวน/ตัวเลขเท่ากันคะ
และอีกหลากหลายคำถาม ที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนอย่างมีความสุข
"จิตศึกษา" หมายถึงอย่างไร

มีหลายคนถามว่า "จิตใหญ่" ใน "จิตศึกษา" หมายถึงอย่างไร
ผมอยากชี้ให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆอยู่หลายระดับ คำว่า "จิตใหญ่" ก็มีหลายระดับของความเข้าใจ
..
ระดับสุตมยปัญญา. ผมนิยามให้จดจำข้อความได้ดังนี้
จิตใหญ่ เป็นจิตสำนึกใหม่ที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นจิตที่เปิดออกนอบน้อมอย่างเคารพเพื่อการเชื่อมต่อกับผู้คนและสรรพสิ่ง
..
ระดับจินตมยปัญญา
ผมให้โจทย์ แล้วลองขบคิดใคร่ครวญให้รอบต่อปัญหาทั้ง 3 ข้อนี้ดู ก็จะเข้าใจ "จิตใหญ่" ในระดับจินตมยปัญญา
1. เมื่อเรารับหินมาก่อสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อให้ผู้คนสัญจร เราจำเป็นต้องมองมือของผู้ที่หยิบยื่นก้อนหินให้ด้วยหรือไม่. ว่าเป็นมือโจร เป็นมือของยาจก หรือเป็นมือนักบวช.
2. เมื่อเราจะให้ทาน เราจำเป็นต้องมองมือที่รับด้วยหรือไม่ ว่า เป็นมือของโจร เป็นมือของยาจก หรือเป็นมือของนักบวช
3. เมื่อเราให้ทาน เราอธิษฐานขอให้ตนเอง หรือ อธิษฐานขอให้แก่ผู้รับ
..
ส่วนระดับภาวนามยปัญญา คือ"สภาวะของการมีจิตใหญ่" ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ทำหลังจากการนำ "จิตศึกษา" ไปใช้กับผู้เรียนหรือผู้อื่นอย่างยาวนาน จนสภาวะแห่งความเข้าใจนั้นปรากฏขึ้น
...
#เรียนนอกกะลา

#วิเชียน  ไชยบังPBL Planning Quarter 4/2559 ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2560

-เปลี่ยนวิธีคิด-
เพื่อมองหาโอกาส และสิ่งที่ดีกว่า
3-5 มกราคม 2560
กระบวนการออกแบบพัฒนาหน่วยใหม่ 
PBL: Problem Based Learning

ออกแบบหน่วยใหม่
เตรียมการสอน
ทบทวนเครื่องมือคิด
PBL Planning Quarter 4/2559

Quarter4 #โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
 #Active learning