หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Open eyes : โรงเรียนบ้านนาตราว


วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

Lesson study คณิตศาสตร์ นอกกะลา 10-11 พฤศจิกายน 59

PLC พัฒนาครู ด้วยกระบวนการ Lesson study คณิตศาสตร์ นอกกะลา
10-11 พฤศจิกายน 59
สังเกตการสอน
#AAR หลังสังเกตการสอน
#BAR Share & Learn ประเด็นปัญหา เนื้อหาที่ยาก ออกแแบบวางแผนกิจกรรมร่วมกัน ขออาสาเพื่อสาธิตการสอน #กัลยาณมิตร
#AAR /Reflection ตัด ต่อ เติม ปรับ นำไปใช้ในครั้งต่อไป

เตรียมงาน Conference 26 พฤศจิกายน 59

ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ ถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ และ Workshop เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
26 พฤศจิกายน 59
ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม #สพป.ศรีสะเกษเขต3
I รับจำนวนจำกัด l
สมัคร ..ฟรี ถึง 16 พฤศจิกายน 2559
สนใจติดต่อ ....
ครูอิง - 0967546123
#เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา
#งอกนอกกะลาศรีสะเกษ
#NNK

คิดการใหญ่ ตระเตรียมประชุมเพื่อเตรียม Conference ครั้งที่ 1

คิดการใหญ่ ตระเตรียมประชุมเพื่อเตรียม Conference ครั้งที่ 1
10-11 ตุลาคม 2559


🙇 เป้าหมายเราอาจดูเหมือนยิ่งใหญ่
แต่เราตั้งใจ และมุ่งมั่นเพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย
🌎📖เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เราทำได้ #โครง


การงอกนอกกะลา #NNK

PBL ภาษาไทยและจิตศึกษา ก่อนเปิดเรียน Quarter 3/59

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครู (PLC)
จะสร้างการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นเสมอ
ขอบคุณ 🙏PLN พลัง แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ของโรงเรียนเครือข่ายในการออกแบบการเรียนรู้
PBL ภาษาไทยและจิตศึกษา ก่อนเปิดเรียน
Quarter 3/59

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านน้ำพาง เรียนรู้กับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

โรงเรียนบ้านน้ำพาง เรียนรู้วิถีและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม


ห้องที่ร่วมสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ในระดับมัธยม