หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

VDO วิถีโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

https://www.youtube.com/watch?v=CUAmszvSO9o

090959 จุดเริ่มต้น ของ Model school

..การขับเคลื่อน ค่อยๆเริ่มต้นที่ดี
...เมื่อมีแนวคิดร่วม การพบเจอกันจึงบังเกิด
_/ วันนี้โรงเรียนบ้านตะเคียนราม มีโอกาสต้อนรับกัลยาณมิตรจากแดนไกล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง (สพป.จังหวัดเลย) ที่มาร่วมเรียนรู้สังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มพลังความเชื่อมั่นในการก้าวเดินไปพร้อมๆกัน
การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูฝน ป.6 โรงเรียนบ้านตพเคียนราม

การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูฝน ป.6 โรงเรียนบ้านตพเคียนราม

การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
ไม่มีแบบเรียน ไม่ต้องท่องสูตรคูณ เน้นการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา. สำคัญกว่าคำตอบ 
 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

สนใจสื่อคณิตศาสตร์ http://banchaow.lnwshop.com/p/53

Collective Trainers Module 2

Collective Trainer Module 2
31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

การทำงานร่วมกันเป็นทีมของกลุ่ม ครู Collective Trainers
จะสร้างการเรียนรู้ที่มีพลัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันในการขยายผลของ
 Takianram model school


วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

สสส สร้างเครือข่าย PLN (20-21สิงหาคม 2559)

สสส สร้างเครือข่าย PLN ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนา ห้องเรียนคุณภาพด้วยจิตศึกษา

โครงการงอกนอกะลา โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กระบวนการถอดบทเรียน ......
โอกาส = การเรียนรู้
ขอบคุณ สุขภาวะ+สสส
20-21 สิงหาคม 2559Thai : Lesson study ตะเคียนราม MODEL SCHOOL

Thai : Lesson study ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
Model school  8-10 สิงหาคม 2559

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rRzddsQc9iU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


ติดตามหลังจากการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม