หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

PLC / สร้างสนามพลังบวก

PLC = รวมตัว รวมใจ รวมพลัง ~แลกเปลี่ยนเรียนรู้~ -♥-

Posted by Kru-Pu JA on 13 พฤศจิกายน 2015

คุณครูอาสา เรียนรู้ภาษาอังกฤษ


เรียนรู้ ใช้จริง สนทนาภาษาอังกฤษกับผู้ใหญ่ใจดีคุณครูจาก Denmark โอกาสดีๆให้พี่ๆกล้าพูดคุยกับชาวต่างชาติ สนทนาง่ายๆ สนุกกับการเรียนรู้#งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
Posted by เสก เว็บทูไทย on 10 พฤศจิกายน 2015

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Lesson study คุณครูปู

การผ่อนคลายร่างกายด้วยจิตศึกษา Body scan Lesson Study | Body Scan จิตศึกษา ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ โครงการ “ครูงอกนอกกะลา Model school ” โดย ครูปู ศุภากร อ่อนลา

Posted by เสก เว็บทูไทย on 9 ตุลาคม 2015

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บันทึก MOU

เมื่อวิธีคิด ไม่ได้มีวิธีเดียว..... เราก็พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน... MOU ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ ร่วมกัน โรงเรียนหนองอารีพิทยา และโรงเรียนบ้านตะเคียนราม 8 ตุลาคม 2558


กิจกรรมปิดQuarter2 ของโรงเรียนหนองอารีพิทยาและโรงเรียนบ้านตะเคียนราม หลังจากผ่านมาแล้ว1ภาคเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวคิดใหม่ โดยนำ3นวัตกรรมมาใช้ในโรงเรียน
...จิตศึกษา เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน
...PBL (Problem based learning) พัฒนาปัญญาภายนอก
...PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ

ซึ่งได้เห็นความงอกงามทั้งเด็กๆและคุณครู วันนี้ได้จัดนิทรรศการ และงานแสดงของนักเรียนในการสรุปองค์ความรู้ของ10สัปดาห์ที่ได้เรียนรู้มา มีผู้ปกครองและชุมชนมาให้กำลังใจมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ติดตามโครงการ โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย


โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย : Model school ขนาดเล็ก
นักเรียน 65 คน ครู 4 คน ครบ 1 ปี กับวิธีคิดใหม่ ๆ ใน...
Iโครงการ งอกนอกกะลา Iโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา I


วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

จิต เบิกบาน กับ การเรียนรู้ Change agent ศรีสะเกษ

จิต เบิกบาน กับ การเรียนรู้.....
Change Agent I งอกนอกกะลา Sisaket model school I 
September 14-23,2015 at Lamplaimat Pattana school

 I เรียนรู้ด้วยตัวเอง I
- สังเกต 
      - แลกเปลี่ยน
             -  ใคร่ครวญ
                   - บันทึก

 I เรียนรู้ร่วมกัน I
Share and Learn / AAR
 - เห็นอะไร
    - รู้สึกอย่างไร /คิดอย่างไร
      - จะดีกว่านี้ถ้า.....
           - จะทำอย่างไรต่อ.....
  

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สร้างครูขั้นเทพ : ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

...การทำงานร่วมกัน ทำบ่อยๆ คุณครูจะเกิดความรู้  ทักษะ  และจิตวิญญาณ เพราะมีเพื่อนที่มีอุดมการณ์ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเริ่มจากตัวครูเพื่อนำไปสู่เด็กๆ  คณะครูโรงเรียนหนองอารีพิทยา มีกิจกรรมง่ายๆที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีทุกๆวันพฤหัสบดี เช่น
- การถออดบทเรียน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ร่วมกัน  สรุป เตรียมการ
- ร่วมกันสะท้อน
- ร่วมกันเลือกเนื้อหา และออกแบบการสอน

โจทย์: PBL จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์ถัดไป?
สิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้
...การคาดเดาอนาคต โดยได้เตรียมการสอนในสัปดาห์ถัดไป
...การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
...การยอมรับฟังความคิดเห็นและได้ความคิดที่หลากหลาย
...การมองเห็นภาพที่กว้างในองค์องค์กร

#สร้างองค์กรและขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
# งอกนอกกะลาโรงเรียนหนองอารีพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สรุปการเรียนรู้ Quarter1/2558 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

สรุป Quarter1
....ค่อยๆงอกตามกาลเวลา เห็นผลช้าแต่ยั่งยืน
ขอบคุณคุณครู  ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนหนองอารีพิทยา ที่ร่วมสร้างการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา/PBL  โรงเรียนนอกกะลา (โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา)
#โครงการงอกนอกกะลา จังหวัดศรีสะเกษวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหารและครู สพป.น่าน เขต1 ศึกษาดูงาน โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 จ.น่าน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

        โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะผู้บริหาร ครูแกนนำ ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของโรงเรียน สพฐ. ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบวงสนทนา PLC พร้อมทั้งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Active Learning และสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem Base Learning (PBL) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยการนำของคณะผู้บริหารเขตการศึกษาเขต 1 ดังนี้
1. ท่านรองฯ ธีรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิต
2. ศนฯ สมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ผอ.กลุ่มนิเทศน์ สพป.น่าน เขต 1
พร้อม ทั้งคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน และสมทบกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสันติสุข จ.น่าน 12 โรงเรียน ทั้งหมด 27 โรงเรียน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน 70 คน

       จากการดำเนินในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการวางแผนงานไว้ตอนรับคณะมาดูงานดังนี้
1. คณิตศาสตร์  ดูห้องเรียนครูใจ๋ และครูไพร  
2. ภาษาไทย  ดูห้องเรียนครูสาคร และครูแต๋
3. PBL ดูห้องครูอั๋นและครูเพียรคำ 
      ในการจัดการเข้าดูอย่างนี้ก็เพื่อให้ทุกชั้นเรียนได้มีคณะเข้าไปดูจะเป็นการ Empower ครูในโรงเรียนไปในตัวและจะให้ครูที่มีคณะไปดูมีกำลังใจในการทำมากขึ้น 

      ภาพรวมจากการมาดูงานครั้งนี้ ตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงหลังจากที่ได้ให้โจทย์ไว้นั้น การทำกิจกรรมก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาขึ้นและทำได้ดีมาก และได้รับคำชม ณ จุดนี้ด้วยว่ามีความเป็นระเบียบมาก นักเรียนรู้ตัวเองเมื่อถึงเวลาเข้าแถวก็มาเองโดยอัตโนมัติ
      จิตศึกษา คณะในชั้นเรียนมีความพยายามดีมากกับการทำกิจกรรมและทำออกมาได้ดี และพร้อมเพรียงกันทุกห้องเรียน หลังจากที่ AAR กันในช่วงเช้า ทางคณะได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากและเห็นความสำคัญของ จิตศึกษา มากขึ้น
      วิชาหลักและ PBL การทำกิจกรรมเป็นแบบ Active Learning และครูสามารถที่จะตอบคำถามของผู้มาดูงานได้ดี และให้ความชัดเจนกับการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะ ครูอั๋นที่ชี้ให้เห็นถึงการจัดกิจกรรม การ บูรณาการ ครูไพรสามารถชี้ให้เห็นถึงการประเมินนักเรียนได้ดีมาก