หน้าเว็บ

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

อบรมโรงเรียนบ้านตะเคียนราม | ศรีสะเกษ (26 เม.ย.-3 พ.ค. 58)

คณะครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ (Model School) เข้ารับการอบรมที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
โครงการงอกนอกกะลา | Lamplaimat Pattana School