หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านโนนดั่ง / งอกนอกกะลาจังหวัดศรีสะเกษ

        โรงเรียนบ้านโนนดั่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กคุณครูมีน้อย ในชุมชนใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาส่วย เด็กๆมักพูดกับคุณครูเป็นภาษาไทยผสมผสานกับภาษาของตนเอง จริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้มีปัญหาในการสื่อสาร เพียงแต่เขาต้องการให้ครูมีความสุขกับพวกเขา ให้ครูได้เรียนรู้ภาษาในท้องถิ่นที่เขาใช้กัน ในวันนี้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเด็กๆชั้นป.2,3  ได้สาธิตการจัดกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณครู
    เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา จังหวัดศรีสะเกษ ที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาปัญญาภายนอกและปัญญาภายใน สร้างชุมชนการเรียนรู้

#โครงการงอกนอกกะลา โรงเรียนบ้านโนนดั่ง อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ