หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

AAR ครูช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพาง

หลังจากเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการเรียนสอน มาสัปดาห์ที่ 2 กระบวนการหนึ่งที่เราจะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันนำเสนอความงอกงามร่วมกัน พัฒนาและร่วมกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน => AAR ( After action review ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ทบทวนเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาต่อไปอย่างไร กระบวนการนี้จะทำให้คนในกลุ่มสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และยังเป็นการสร้างทีมที่ดียิ่ง