หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พลังขับเคลื่อน พลังการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ผู้เรียน / โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

......ผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ สำหรับการเปิดเทอม  เริ่ม Quarter1 อีกหนึ่งนิมิตรหมายอันดี การจัดการเรียนรู้เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งปัญญาภายใน (SQ,EQ) ปัญญาภายนอก (IQ,PQ) โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PBL
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
         เปลี่ยน 3 ระบบ
- ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งปัญญาภายในและภายนอก 
- ระบบกิจกรรมที่มีความหมายต่อการเรียนรู้โดยการร่วมมือกับผู้ปกครอง 

- ระบบความสัมพันธ์ (ครู+ผู้ปกครอง+ชุมชน+นักเรียน) 
#เครือข่ายงอกนอกกะลา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา


#โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ