หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมQ1/58 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

เปิดเทอมสัปดาห์แรก การเปลี่ยนแปลงที่ดีงาม ความรับผิดชอบของเด็กๆในการมาเข้าแถว ซึ่งไม่มีเสียงระฆังหรือเสียงสัญญาณใดๆ เมื่อเข้าชั้นเรียนคุณครูเริ่มสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่สัปดาห์แรก กับการเริ่มต้นเรียนรู้แบบ PBL อย่างงดงาม
      เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน การรู้เวลา ความรับผิดชอบ นั่นเป็น Outcome ที่ปรากฏออกมาให้เห็น
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งวันของโรงเรียนหนองอารีพิทยา

07.30-08.20     ปฎิสัมพันธ์กับโลกและสิ่งแวดล้อม
08.20- 08.40     กิจกรรมหน้าเสาธง เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความหมายใช้เวลาสั้นๆ
08.40-09.00      กิจกรรมจิตศึกษา  เตรียมสมองก่อนเรียนภาคเช้า
09.00-12.00      การจัดการเรียนรู้วิชาหลัก (ไทย_คณิตฯ_อังกฤษ)

                          กิจกรรม Body scan   ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ก่อนเรียนภาคบ่าย
13.00-15.00       การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL
15.00-15.30       พิธีชา  พิธีนม
15.30-16.00       กิจกรรมอิสระ  เล่นกีฬา ฯลฯ
   


เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความหมาย

จิตศึกษา "ดนตรีดลใจ" 


 เรียนรู้ได้หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน