หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ติดตามโครงการ โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย


โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย : Model school ขนาดเล็ก
นักเรียน 65 คน ครู 4 คน ครบ 1 ปี กับวิธีคิดใหม่ ๆ ใน...
Iโครงการ งอกนอกกะลา Iโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา I