หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

PLC : ผู้บริหาร กลุ่มครูแกนนำ กำกับติดตามโครงการงอกนอกกะลา จังหวัดศรีสะเกษ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559

ครู LPMP  ได้ออกติดตามและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

PLC : ผู้บริหาร และกลุ่มครูแกนนำ กระบวนการเตรียม และวางแผน เพื่อโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ(Node)18-19/02/2559 และกำกับติดตามโครงการงอกนอกกะลา จังหวัดศรีสะเกษ