หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์นอกกะลา 1-3 ตุลาคม 2559 NNK

พัฒนาครูคณิตศาสตร์
เรียนรู้วิธีคิด วิธีออกแบบกิจกรรม

1-3 ตุลาคม 2559
Workshop การสอนคณิตฯเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตสาสตร์อย่างแท้จริง และ ให้ผู้เรียนมีทักษะทางคณิตศาสตรงอย่างแท้จริง แล้วเด็กๆจะรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็มหัวใจ