หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหารและครู สพป.น่าน เขต1 ศึกษาดูงาน โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 จ.น่าน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

        โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะผู้บริหาร ครูแกนนำ ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของโรงเรียน สพฐ. ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบวงสนทนา PLC พร้อมทั้งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Active Learning และสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem Base Learning (PBL) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยการนำของคณะผู้บริหารเขตการศึกษาเขต 1 ดังนี้
1. ท่านรองฯ ธีรทัศน์ ธนเศรษฐวรากิต
2. ศนฯ สมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ผอ.กลุ่มนิเทศน์ สพป.น่าน เขต 1
พร้อม ทั้งคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน และสมทบกับผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสันติสุข จ.น่าน 12 โรงเรียน ทั้งหมด 27 โรงเรียน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน 70 คน

       จากการดำเนินในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการวางแผนงานไว้ตอนรับคณะมาดูงานดังนี้
1. คณิตศาสตร์  ดูห้องเรียนครูใจ๋ และครูไพร  
2. ภาษาไทย  ดูห้องเรียนครูสาคร และครูแต๋
3. PBL ดูห้องครูอั๋นและครูเพียรคำ 
      ในการจัดการเข้าดูอย่างนี้ก็เพื่อให้ทุกชั้นเรียนได้มีคณะเข้าไปดูจะเป็นการ Empower ครูในโรงเรียนไปในตัวและจะให้ครูที่มีคณะไปดูมีกำลังใจในการทำมากขึ้น 

      ภาพรวมจากการมาดูงานครั้งนี้ ตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงหลังจากที่ได้ให้โจทย์ไว้นั้น การทำกิจกรรมก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาขึ้นและทำได้ดีมาก และได้รับคำชม ณ จุดนี้ด้วยว่ามีความเป็นระเบียบมาก นักเรียนรู้ตัวเองเมื่อถึงเวลาเข้าแถวก็มาเองโดยอัตโนมัติ
      จิตศึกษา คณะในชั้นเรียนมีความพยายามดีมากกับการทำกิจกรรมและทำออกมาได้ดี และพร้อมเพรียงกันทุกห้องเรียน หลังจากที่ AAR กันในช่วงเช้า ทางคณะได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากและเห็นความสำคัญของ จิตศึกษา มากขึ้น
      วิชาหลักและ PBL การทำกิจกรรมเป็นแบบ Active Learning และครูสามารถที่จะตอบคำถามของผู้มาดูงานได้ดี และให้ความชัดเจนกับการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะ ครูอั๋นที่ชี้ให้เห็นถึงการจัดกิจกรรม การ บูรณาการ ครูไพรสามารถชี้ให้เห็นถึงการประเมินนักเรียนได้ดีมาก