หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สรุปการเรียนรู้ Quarter1/2558 โรงเรียนหนองอารีพิทยา

สรุป Quarter1
....ค่อยๆงอกตามกาลเวลา เห็นผลช้าแต่ยั่งยืน
ขอบคุณคุณครู  ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนหนองอารีพิทยา ที่ร่วมสร้างการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา/PBL  โรงเรียนนอกกะลา (โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา)
#โครงการงอกนอกกะลา จังหวัดศรีสะเกษ