หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ติดตาม lesson study NNK ศรีสะเกษ


เดินเครื่องแล้ว กับโรงเรียนในโครงการ. "งอกนอกกะลา" ศรีสะเกษ.เขต 3
จากสมมุติฐานที่ว่า ...
เมื่อ ทิฐิ ต่อผู้เรียนหรือต่อการจัดศึกษาเปลี่ยน (จากมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิ)
....ปฏิบัติการก็เปลี่ยน
.......และ ..ผลก็ย่อมเปลี่ยน
เริ่มที่
‪#‎จิตศึกษา‬


โพสต์ by .