หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สร้างเครือข่าย : โรงเรียนพรมเจริญ จ.ศรีสะเกษโรงเรียนบ้านสะว้า และโรงเรียนบ้านน้ำพาง จังหวัดน่าน

ออกแบบจิตศึกษา และ  PBL 
ตระ - เตรียมการ
มุ่งมั่น-ตั้งใจ
ขอบคุณ l พลังครู l
โรงเรียนบ้านน้ำพาง
โรงเรียนบ้านพรมเจริญ
โรงเรียนบ้านสว้า
โรงเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ในโครงการงอกนอกกะลา
1-5 พฤษภาคม 2559