หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

English workshop on 9th May 2016

โครงการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม


https://www.youtube.com/watch?v=77WbOrtcb1k