หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านน้ำพาง เรียนรู้กับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

โรงเรียนบ้านน้ำพาง เรียนรู้วิถีและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม


ห้องที่ร่วมสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ในระดับมัธยม