หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

คิดการใหญ่ ตระเตรียมประชุมเพื่อเตรียม Conference ครั้งที่ 1

คิดการใหญ่ ตระเตรียมประชุมเพื่อเตรียม Conference ครั้งที่ 1
10-11 ตุลาคม 2559


🙇 เป้าหมายเราอาจดูเหมือนยิ่งใหญ่
แต่เราตั้งใจ และมุ่งมั่นเพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย
🌎📖เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เราทำได้ #โครง


การงอกนอกกะลา #NNK