หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขอบคุณ:ขุมทรัพท์ ที่มีคุณค่า...

โครงการงอกนอกกะลา : สนับสนุนนิทานและวรรณกรรม สำหรับเด็กๆ

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดถ่ายทอดจิตนาการและแสดงออกซึ่งศิลปะอันประณีตงดงาม...
ขอบคุณภาพจาก : ผอ.สร้อยทิพย์  ไทยน้อย  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง สพป.ศรีสะเกา เขต 3