หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรียนรู้ไปด้วยกัน Parent course 2

.....เรียนรู้ไปด้วยกัน.. 3-4 มีค 59  กลุ่มแกนนำผู้ปกครอง
โรงเรียนหนองอารีพิทยา
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวย
โรงเรียนบ้านปะทาย และโรงเรียนบ้านนาขนวน
......
จะช่วยครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนอย่างไร?
จะช่วยดูแลนักเรียนหรือลูกๆ อย่างไร?
จะช่วยภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียนอย่างไร?
จะช่วยสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองที่ไม่ใช่แกนนำอย่างไร?