หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

Open eyes : ค้นหา เพื่อสร้างโอกาส

Open eyes คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพาง จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559
ผอ.และคณะครูจำนวน 12 คน

- สังเกต เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร?
- คิดว่า....ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

กระบวนการ สะท้อนตนเอง
 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งใน การปฏิวัติการศึกษา
I ในโครงการงอกนอกกะลา I  ณ. โรงเรียนลำปลายมาสพัฒนา