หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Monitor โรงเรียนบ้านน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ครั้งที่ 1

ติดตาม และให้กำลังใจ
โรงเรียนบ้านน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
เหตุผล
ข้ออ้าง
มิใช่เงื่อนไขที่ที่จะบั่นทอน -เป้าหมาย-
โดย โครงการ งอกนอกกะลา
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 20-22 มิถุนายน 2559

*** เก็บข้อมูลด้านผู้เรียน ในกิกจรรม Focus group****