หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

Thai : Lesson study ตะเคียนราม MODEL SCHOOL

Thai : Lesson study ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
Model school  8-10 สิงหาคม 2559

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rRzddsQc9iU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


ติดตามหลังจากการออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม