หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

สสส สร้างเครือข่าย PLN (20-21สิงหาคม 2559)

สสส สร้างเครือข่าย PLN ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนา ห้องเรียนคุณภาพด้วยจิตศึกษา

โครงการงอกนอกะลา โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กระบวนการถอดบทเรียน ......
โอกาส = การเรียนรู้
ขอบคุณ สุขภาวะ+สสส
20-21 สิงหาคม 2559