หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

090959 จุดเริ่มต้น ของ Model school

..การขับเคลื่อน ค่อยๆเริ่มต้นที่ดี
...เมื่อมีแนวคิดร่วม การพบเจอกันจึงบังเกิด
_/ วันนี้โรงเรียนบ้านตะเคียนราม มีโอกาสต้อนรับกัลยาณมิตรจากแดนไกล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง (สพป.จังหวัดเลย) ที่มาร่วมเรียนรู้สังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มพลังความเชื่อมั่นในการก้าวเดินไปพร้อมๆกัน