หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูฝน ป.6 โรงเรียนบ้านตพเคียนราม

การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูฝน ป.6 โรงเรียนบ้านตพเคียนราม

การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง
ไม่มีแบบเรียน ไม่ต้องท่องสูตรคูณ เน้นการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา. สำคัญกว่าคำตอบ 
 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

สนใจสื่อคณิตศาสตร์ http://banchaow.lnwshop.com/p/53