หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จิตศึกษา อนุบาล 2 โดยครูอ้อ nnk

จิตศึกษา อนุบาล 2 โดยครูอ้อ nnk
เป้าหมาย : มีสมาธิ จดจ่อและเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ นักเรียน เข้าใจ รู้ค่าจำนวนไม่เกิน 10
ลงมือทำ - ดินน้ำมัน - รูปธรรม- กึ่งรูปธรรม -นามธรรม - รู้ค่าจำนวน
สิ่งใหม่ที่น่าสนใจ
กระบวนการตั้งคำถามของครู
ในขั้นกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
- พี่อิม ได้เลขอะไรคะ มีพี่ๆคนไหน ได้ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าของพี่อิม และพี่ๆ คนไหนได้จำนวน/ตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าคะ??
- พี่พี่ๆ คนไหน ได้ จำนวน/ตัวเลขเท่ากันคะ
และอีกหลากหลายคำถาม ที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนอย่างมีความสุข