หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

NNK Mini conference โรงเรียนบ้านน้ำพาง


NNK Mini conference 
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน


กิจกรรม workshop จิตศึกษา PBL การออกแบบภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม และ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ แอพพลิเคชั่น
" ชุมชนของการสร้างการเรียนรู้ สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 "
ปาฐกถาพิเศษ “ การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ”
โดย ดร. สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
 เวทีเสวนา “ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วย 3 นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ”
โดย นาย ณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 อ.แม่จริม จ.น่าน
รับสมัคร วันนี้ - 15 มี.ค. 2560