หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม

- ะ -
พี่ๆ ป.5 เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม "ตามล่า"
เชื่อมโยงสู่หลักภาษา
"คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่มีประวิสรรชนีย์"
สระ -ะ จะมาตอนไหน และหายตัวไปตอนไหน
เรียนรู้ร่วมกันโดยไม่ชี้นำคำตอบ
#ภาษาไทยนอกกะลา
#Active learning
#Active learner