หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

14-20 มกราคม 60 Change Agents และ พัฒนาครูใหม่

แรงบันดาลใจ คือแรงที่จะส่งเด็กแต่ละคนออกไปไกลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
14-20 มกราคม 60 Change Agents
โรงเรียนบ้านน้ำพาง จ.น่าน
16-20 มกราคม 60 พัฒนาครูใหม่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ