หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

PBL Planning Quarter 4/2559 ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2560

-เปลี่ยนวิธีคิด-
เพื่อมองหาโอกาส และสิ่งที่ดีกว่า
3-5 มกราคม 2560
กระบวนการออกแบบพัฒนาหน่วยใหม่ 
PBL: Problem Based Learning

ออกแบบหน่วยใหม่
เตรียมการสอน
ทบทวนเครื่องมือคิด
PBL Planning Quarter 4/2559

Quarter4 #โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
 #Active learning